Katalogi branżowe
• Producenci sprzętu
• Producenci miodu
• Producenci węzy
• Gospodarstwa
  pasieczne
• Apiterapia
• Preparaty dla pszczół
• Sklepy pszczelarskie
• Hodowle pszczół
• Rośliny pszczelarskie
• Apiturystyka

Rejestracja GRATIS
ule drewniane producent
Giełda ofert B2B
Dodaj:
• ofertę bezpłatną
• ofertę płatną

Przeglądaj oferty:
• oferty z Polski
• z krajów byłego ZSRR
• z pozostałych krajów

Organizacje
i Instytucje
• Związki pszczelarzy
• Koła pszczelarzy
• Placówki naukowe
• Muzea
• Wydawnictwa

Księga gości

zobacz księgę gości
dopisz się

Inne strony w sieci

Egzekucja w pasiece

Egzekucja w pasiece
Niekiedy zdarza się, że na podstawie tytułu wykonawczego (wyroku lub ugody), nakazującego świadczenie pieniężne, komornik sądowy dokonuje zajęcia pni pszczelich w myśl art. 845 i 847 kodeksu postępowania cywilnego. Dokonuje się to przez wpisanie ruchomości (pni pszczelich) do protokołu zajęcia, w którym powinny być szczegółowo omówione poszczególne zajęte ruchomości (w tym wypadku dokładnie opisane pnie pszczele). Liczba zajętych pni pszczelich powinna wystarczać na zaspokojenie należności.
Zajęcie ma ten skutek, że w razie zbycia zajętej pasieki postępowanie egzekucyjne może toczyć się przeciwko nabywcy pasieki.
W protokole zajęcia podaje się wartość każdej zajętej ruchomości (każdego pnia z osobna, a nie globalnie całej pasieki). Jeżeli komornik uzna, że w celu oszacowania należy przywołać biegłego, albo jeżeli wierzyciel lub dłużnik podnosi zarzuty, oszacowanie powinno się odbyć podczas samego zajęcia, a gdyby to nie było możliwe - w dniu licytacji (art. 853 kpc).
Na każdej zajętej ruchomości (na każdym pniu) komornik umieszcza znak ujawniający jej zajęcie, a jeśli to nie jest możliwe - ujawnia je w inny sposób (np. jeśli pnie pszczele są umieszczone na zimę w stebniku, można wywiesić odpowiednią kartkę na drzwiach budynku, w którym zostały ulokowane pnie pszczele - art. 854 kpc). Znak ujawniający zajęcie jest dokumentem. Za jego zniszczenie lub usunięcie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 268 kk).
Zajęte pnie pszczele komornik pozostawia we władaniu pszczelarza. Jednakże z ważnych przyczyn może oddać je pod dozór innej osoby (np. gdy zachodzi obawa, że pszczelarz będzie usiłował udaremnić egzekucję). Dozorca lub dłużnik (pszczelarz), któremu powierzono dozór, obowiązany jest przechowywać i troszczyć się o oddane mu pod dozór pnie pszczele, aby nie straciły na wartości, i oddać je na wezwanie komornika.
Sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej, niż po 7 dniach od daty zajęcia. Może jednak nastąpić bezpośrednio po zajęciu inwentarza żywego (pszczół), jeśli dłużnik (pszczelarz) od-
mówi zgody przyjęcia pni pszczelich pod dozór (art. 864 kpc).
Zajęte pnie pszczele komornik obowiązany jest zaoferować do sprzedaży państwowym gospodarstwom rolnym, rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym oraz jednostkom handlu uspołecznionego po cenach ustalonych w obrocie hodowlanym (§ 78 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 III 1968 r., w sprawie czynności komorników). Jeżeli komornik stwierdzi, że nie ma cen ustalonych, powinien dokonać oszacowania sam lub z udziałem biegłego (art. 853 kpc), a następnie zaoferować do sprzedaży właściwej jednostce po cenie o 25 % niższej niż wartość szacunkowa. Jeżeli na zajęte przez komornika pnie pszczele nie reflektują wymienione instytucje, to sprzedaż odbywa się w drodze licytacji publicznej (art. 867 kpc). Zasady licytacji wymienione są szczegółowo w paragrafach 80-105 cytowanego już rozporządzenia w sprawie czynności komorników.
Oczywiście, uiszczenie przez dłużnika należności wynikającej z tytułu egzekucyjnego powoduje wstrzymanie egzekucji.
W postępowaniu egzekucyjnym dużą rolę odgrywają biegli z zakresu pszczelarstwa. Najwłaściwiej mogą oni wycenić wartość pni pszczelich po uprzednich oględzinach każdego z nich, tudzież określić, w jakim terminie egzekucja może być wykonana (wszelkie czynności egzekucyjne komornika w pasiece w okresie zimy są niedopuszczalne, gdyż spowodowałyby zniszczenie pasieki.
Na czynność komornika w terminie tygodniowym przysługuje skarga do sądu rejonowego, w którego okręgu działa komornik. Upoważnionym do wniesienia skargi na czynności komornika może być każdy, kto został dotknięty jego czynnością lub zaniechaniem.

 

ule drewniane producent

Galeria foto

galeria główna

Najnowsze galerie:
kwitnienie akacji
mniszek
wiosenne pożytki
krokusy
3-4 maja w Oleśnicy
pszczoły i przebiśniegi
rośliny miododajne
słoneczniki
pszczoły i onentki
zdjęcia Jerzego Jóźwika
nawłoć
pozostale ...

Giełda internetowa

Produkty pszczele
Matki pszczele, odkłady, rodziny, rójki
Sprzęt pasieczny, usługi
Pozostałe ogłoszenia
Dodaj własne
ogłoszenie

Dla każdego

o miodzie

apiterapia
kuchnia miodowa
miody pitne
słowniczek

Vademecum pszczelarza

Początkujący pszczelarz

Pytania i odpowiedzi
rośliny miododajne
z historii pszczelarstwa
literatura
przepisy prawne
pszczelarstwo w sieci
badania naukowe
marketing i pszczoły

Subskrypcja

Jeżeli chcesz otrzymywac informację o nowościach wpisz swój mail i naciśnij OK

Do góry | O nas |   Reklama u nas | Kontakt z nami | Napisz do nas | Prywatność| Strona główna
2001-2003 (c) intermania.pl