Katalogi branżowe
• Producenci sprzętu
• Producenci miodu
• Producenci węzy
• Gospodarstwa
  pasieczne
• Apiterapia
• Preparaty dla pszczół
• Sklepy pszczelarskie
• Hodowle pszczół
• Rośliny pszczelarskie
• Apiturystyka

Rejestracja GRATIS
ule drewniane producent
Giełda ofert B2B
Dodaj:
• ofertę bezpłatną
• ofertę płatną

Przeglądaj oferty:
• oferty z Polski
• z krajów byłego ZSRR
• z pozostałych krajów

Organizacje
i Instytucje
• Związki pszczelarzy
• Koła pszczelarzy
• Placówki naukowe
• Muzea
• Wydawnictwa

Księga gości

zobacz księgę gości
dopisz się

Inne strony w sieci

Placówki naukowe


Zakład Pszczelnictwa SGGW, Warszawa
http://www.sggw.waw.pl/~woyke/

Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe

Stowarzyszenie powołane 19.02.1987 roku. Celem Towarzystwa jest rozwijanie i upowszechnianie nauki w zakresie pszczelnictwa. Członkami Towarzystwa mogą być osoby zajmujące się pracą naukową lub posiadające osiągnięcia w zakresie racjonalizacji produkcji pasiecznej i hodowli pszczół. Statutową siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa, a tymczasowym adresem Towarzystwa są Puławy, ul. Kazimierska 2, tel. (081) 886-42-08, fax (081) 886-42-09. Obecnie Towarzystwo zrzesza około 100 członków.
Zarząd Główny Towarzystwa od roku 1999 działa w składzie:
prezes - prof..dr hab. Zdzisław Wilkaniec
wiceprezes - prof. dr hab. Jerzy Woyke
wiceprezes - prof. dr hab. Wojciech Skowronek
sekretarz - prof. dr hab. Jerzy Wilde
skarbnik - dr Helena Rybak-Chmielewska
sekretarz organizacyjny - Janusz Bartoszewicz
członkowie:
- prof. dr hab. Bolesław Jabłoński
- prof. dr hab. Andrzej Pidek
- prof. dr hab. Jarosław Prabucki
- doc. dr hab. Michał Woyciechowski
Komisja Rewizyjna:
przewodniczący: - mgr inż. Stanisław Różyński
członkowie:
dr hab. Zygmunt Jasiński, Piotr Konaszewicz,
prof. dr hab. Konstanty Romaniuk, dr Cyprian Zmarlicki
Sąd Koleżeński:
przewodniczący - prof. dr hab. Halina Woyke
członkowie: - dr Krystyna Czekońska, Tadeusz Kędracki, prof. dr hab. Ryszard Kostecki


Placówki naukowe - uczelnie wyższe

Akademia Ekonomiczna
Katedra Strategii Marketingowych, ul. Powstańców Wielkopolskich 16
tel. (061) 854-37-70, 854-37-71
- prof. dr hab. Henryk Mruk - ekonomia pszczelarska

Akademia Medyczna w Poznaniu
Katedra i Zakład Farmakologii, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. (061) 852-11-61

- prof. dr hab. Bogusław Hładoń, tel. wew. 235 - apiterapia

- dr farm. Anna Sloderback, tel. wew. 234 - apiterapia

- mgr farm. Halina Laskowska - apiterapia


Śląska Akademia Medyczna
Katedra i Zakład Bioanalizy i Badania Środowiska,ul. Lwowska 23
40-335 Katowice, tel. (032)59-11-85

- prof. dr hab. Artur Stójko - apiterapia, produkty pszczele

 

Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Ogrodniczy
Zakład Pszczelnictwa, Al. 29-go Listopada 52 31-425 Kraków
tel. (012) 411 -91 -44 wew. 271, 342, fax (012) 411 -13-22

- doc. dr hab. Michał Woyciechowski e-mail: rowoycie@cyf-kr.edu.pl tel. prywatny (012) 285-19-37 biologia pszczół

- dr Elżbieta Król, e-mail: rokrol@cyf-kr.edu.pl tel.prywatny (012) 644-36-15 biologia pszczół

- dr Krystyna Czekońska, e-mail: kczekon@ogr.ar.krakow.pl tel. prywatny (012) 412-77-72 - spadź, pszczelarstwo ogólne

- mgr Adam Tofilski, e-mail: rotofils@cyf-kr.edu.pl - biologia pszczół


Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa
Al. 29-go Listopada 54, 31-425 Kraków
tel. (012) 411-91-44 wew. 306

- dr Janina Marzec - ekonomika pszczelarstwa

 

Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Ogrodniczy
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1
tel. (081) 537-66-15, 537-69-83, fax (081) 533-35-49
Katedra Botaniki

- dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska, tel. (081) 445-65-09 e-mail: ewbot@ursus.ar.lublin.pl budowa ziaren pyłku, budowa nektarników

- dr Zofia Kolasa, tel. (081) 445-69-41 e-mail: zkbot@ursus.ar.lublin.pl zapylanie roślin, nektarowanie, wydajność pyłkowa

- dr Marzena Masierowska, tel. (081) 445-65-27 e-mail: mlm25@ursus.ar.lublin.pl- zapylanie roślin, nektarowanie

- dr Małgorzata Stpiczyńska, tel. (081) 445-66-18, e-mail: msbot@ursus.ar.lublin.pl - nektarowanie, budowa nektarników

- dr Anna Wróblewska, tel. (081) 445-69-41, e-mail: awbot@ursus.ar.lublin.pl - zapylanie roślin, analiza pyłkowa produktów pszczelich, nektarowanie, wydajność pyłkowa

- mgr inż. Krystyna Piotrowska - pylenie roślin, budowa ziaren pyłku

Pracownia Biologii Roślin Ogrodniczych

- prof. dr hab. Kazimiera Szklanowska, tel. (081) 445-66-15 - zapylanie roślin, rośliny miododajne

- mgr inż. Małgorzata Bożek, tel. (081) 445-68-41 - zapylanie roślin, rośliny miododajne

- mgr inż. Bożena Denisow, tel. (081) 445-68-41 - zapylanie roślin, rośliny miododajne

- mgr inż. Beata Żuraw, tel. (081) 445-68-41 - zapylanie roślin, rośliny miododajne.

Katedra Entomologii ul. Kr. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
tel. (081) 532-30-47

-prof. dr hab. Anna Anasiewicz - dzikie zapylacze, zapylanie roślin


Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin ul.Leszczyńskiego 7
20-950 Lublin tel. (081)532-30-47

-prof. dr hab. Antoni Filipowicz - biegły sądowy z zakresu pszczelarstwa, zatrucia, pożytki, spory sąsiedzkie

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Akademicka 12
20-033 Lublin tel. (081)445-60-71 Katedra Epizooetiologii

- prof. dr hab. Zdzisław Gliński, e-mail: glinski@ursus.ar.lublin.pl
tel. 533-87-11 patologia pszczół

- dr nauk wet. Marek Chmielewski, e-mail: mchmiel@ursus.ar.lublin.pl patologia pszczół

- dr nauk wet. Dorota Luft-Deptuta, tel. (081) 526-96-35 - patologia pszczół

- lek. wet. Krzysztof Buczek, e-mail: kbuczek@ursus.ar.lublin.pl tel. (081) 525-11-80 patologia pszczół


Wydział Zootechniczny, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. (081) 445-69-51 Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Zakład Pszczelnictwa, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

- dr hab. Jerzy Paleolog - genetyka pszczół, tel. (081) 445-68-78, e-mail: palel@ursus.ar.lublin.pl

- dr Ryszard Jagiełło - pszczelarstwo ogólne, tel. (081) 445-66-42,

- mgr Stefan Sowa - pszczelarstwo ogólne, tel. (081) 445-68-17,

- mgr inż. Artur Padalec, tel. (081) 445-66-28

Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Zootechniczny
Katedra Hodowli Owadów Użytkowych, ul. Wojska Polskiego 71 c, 60-625 Poznań tel. (061) 848-76-33, 848-76-32, 848-76-34, www.jay.au.poznan.pl/PSZCZOLY/index.html

- dr hab. Bożena Szymaś tel. (061) 848-76-33, e-mail: beszymas@owl.au.poznan.pl - żywienie pszczół, dzikie zapylacze

- prof. dr hab. Zdzisław Wilkaniec, tel. (061) 848-76-36, e-mail: zetwil@owl.au.poznan.pl - dzikie zapylacze, pszczelarstwo ogólne

- mgr Monika Maciejewska, tel. (061)848-76-32, e-mail: monef@owl.au.poznan.pl - dzikie zapylacze

- mgr Karol Giejdasz, tel. (061) 848-76-32, e-mail: kagiede@owl.au.poznan.pl - dzikie zapylacze

Akademia Rolnicza w Szczecinie Wydział Zootechniczny,
Zakład Pszczelnictwa ul. Doktora Judyma 20 71-460 ,
tel.centr. 91454 15 21 apis@biot.ar.szczecin.pl, bombus@biot.ar.szczecin.pl
Doskonalenie i użytkowanie pszczół, wychów matek i trutni, inseminacja.
Biologia rodziny pszczelej, reakcja pszczół na bodźce fizyczne, emisja sygnałów akustycznych.

Kierownik, prof. zw. Prof. dr hab.
Jarosław Prabucki, tel. wew. 375
Profesor nadzw. Dr hab.
Bożena Chuda-Mickiewicz, tel. wew. 374
Doktorant Mgr inż.
Grzegorz Perużyński tel. wew. 376
Specjalista Mgr inż.
Jerzy Samborski tel. wew. 376

Akademia Rolnicza we Wrocławiu Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Epizoologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Pl. Grunwaldzki 45
50-366 Wrocław, tel. (071) 320-53-38, fax (071) 320-53-36

- prof. dr hab. Barbara Tomaszewska - patologia pszczół
- dr nauk wet. Pawet Chorbiński - patologia pszczół

 

Wydział Zootechniki Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Hodowlanego, Pracownia Owadów Użytkowych, ul. Dickstaina 3, 51-617 Wroctaw, tel. (071) 72-94-25 wew. 26, fax (071) 48-41-42

- dr Adam Roman

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Bioinżynierii Zwierząt,
Zaktad Pszczelnictwa, ul. Słoneczna 48,10-957 Olsztyn,
tel. (089) 523-38-67, 523-39-32 fax (089) 524-02-88

www.uwm.edu.pl/pszczoly

- prof. dr hab. Jerzy Wilde, e-mail: jerzy.wilde@uwm.edu.pl, www.wilde.prv.pl - tel. kom. 0-605 036-181-pszczelarstwo ogólne, hodowla, sztuczne unasienianie matek

- dr Maciej Siuda e-mail: msiuda@uwm.edu.pl - pszczelarstwo ogólne, hodowla, sztuczne uniasienianie matek

- mgr inż. Janusz Bratkowski, e-mail: janub@uwm.edu.pl - pszczelarstwo ogólne, hodowla

- inż. Elżbieta Gogolewska - pszczelarstwo ogólne,

- mgr inż. Pawet Grabowski - pszczelarstwo ogólne

- Jan Gabruś - formy do wyrobu świec, galanteria woskowa.

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, ul. Oczapowskiego 13 10-957 Olsztyn Kortowo
tel. (089) 523-35-62

- prof. dr hab. Konstanty Romaniuk - patologia pszczót, dr Rajmund Sokół e-mail: sokol@uwm.edu.pl - patologia pszczót

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Weterynarii

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych, ul. Grochowska 572, 03-849 Warszawa, tel. (022)810-71-09

- prof. dr hab. Aleksandra Hartwig - choroby pszczót, dr n. wet. Grażyna Topolska - choroby pszczół

 

Wydział Zootechniczny
Pracownia Hodowli Owadów Użytkowych, ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
www.sggw.waw.pl/~woyke/

- prof. dr hab. Jerzy Woyke, tel. (022) 843-90-41 w.1661, e-mail: woyke@alpha.sggw.waw.pl -hodowla, genetyka, biologia

- dr hab. Zygmunt Jasiński, tel. (022) 847-87-37, e-mail: zoo_zhou@alpha.sggw.waw.pl - hodowla, wychów matek, sztuczne unasienianie

- dr Cezary Fliszkiewicz, tel. (022) 847-27-81, e-mail: fliszkiewicz@alpha.sggw.waw.pl - wychów matek, sztuczne unasienianie

- mgr inż. Małgorzata Soszka, tel. (022) 847-27-81, e-mail: soszka@alpha.sggw.waw.pl -jedwabnictwo, pszczelarstwo ogólne

- mgr inż. Beata Madras, tel. (022) 847-27-81, e-mail: madras@alpha.sggw.waw.pl

- inż. Joanna Ścięgosz, tel. (022) 847-27-81, e-mail: sciegosz@alpha.sggw.waw.pl

- inż. Witold Petryka, tel. (022) 847-27-81, e-mail: petryka@alpha.sggw.waw.pl

- Aniela Świerżewska, tel. (022) 847-27-81

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Biomonitoringu Owadów, ul. Gagarina 9 87-100 Toruń, tel. (056) 611-44-69, fax (056) 611-44-78,

- prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Pawlikowski, e-mail; pawlik@biol.uni.torun.pl ekologia i biologia pszczół i trzmieli

- mgr Justyna Rafa, e-mail: rafa@eagle.biol.uni.torun.pl dzikie pszczotowate, systematyka.

 

Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz tel. (052) 340-07-43

- prof. dr hab. Józef Banaszak, tel. (052) 340-07-43, tel. prywatny (052) 349-30-62 e-mail: lednica@ab-byd.edu.pl - ekologia i zasoby naturalne dziko żyjących pszczół Apoidea w Europie

- dr Tomasz Cierzniak, ul Chodkiewicza 51, 85-667 Bydgoszcz tel. (052) 341-32-86, e-mail: Tom@ab-byd.edu.pl - ekologia i zasoby naturalne dziko żyjących Apoidea

- mgr Jacek Wendzonka, ul. Chodkiewicza 30, 85-667 Bydgoszcz, tel. (052) 341-32-86 - dziko żyjące Apoidea.

 

Średnie Szkoły Pszczelarskie


Państwowe Technikum Pszczelarskie
Centrum Szkolenia Praktycznego im. Zofii i Tadeusza Wawrynów
Zespót Szkot Rolniczych 23-109 Pszczela Wola
tel./fax (081) 562-80-76, 562-87-73
e-mail: pszczela@pro-net.com.pl www.pszczela.pro-net.com.pl
dyrektor mgr Janusz Adam Kamiński (081) 562-80-24


Technikum Ogrodniczo-Pszczelarskie

Zespót Szkot Rolniczych im. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach, 46-233 Bąków, tel. (077) 418-12-18 dyrektor mgr Jan Sadowski

Instytuty Branżowe

 

Instytut Przemysłu Organicznego

03-236 Warszawa, ul. Annopol 6, tel. (022) 11-12-31, fax (022) 811-07-99

dr n. chem. Bohdan Śledziński, e-mail: inorg@atos.warman.com.pl tel. (022) 334-03-00 synteza i badania substancji oraz środków warrozobójczych

 

Instytut Przemysłu Organicznego

Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-300 Pszczyna,
tel. (032) 210-30-81, fax (032) 210-30-81 lub (032) 210-35-37 e-mail: ipposz@silesia.top.pl

Zakład Ekotoksykologii, Pracownia Apitoksykologii
dr inż. Wiesław Londzin - apitoksykologia, pszczelarstwo ogólne


Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich

ul. Kolejowa 2, 62-064 Plewiska k/Poznania, tel. (061) 867-81-65, fax (061) 852-74-63

doc. dr Bogdan Kędzia, tel. (061) 852-40-03 - apiterapia, mgr farmacji

Elżbieta Hotderna - Kędzia - apiterapia


Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

Pracownia Ekonomiki i Organizacji Produkcji,
ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice, tel. (046) 833-20-21, fax (046) 833-32-28

- prof. dr hab. Andrzej Pidek, e-mail: apidek@insad.isk.skierniewice.pl - ekonomika pszczelarstwa


Oddział Pszczelnictwa w Puławach
ul. Kazimierska 2, 24-100 Puławy, tel. (081) 886-42-08, fax (081) 886-42-09,
e-mail: opisik@man.pulawy.pl

Zastępca dyrektora, kierownik Oddziału - prof. dr hab. Wojciech Skowronek


Zakład Biologii i Hodowli Pszczół

- prof. dr hab. Wojciech Skowronek, e-mail: Wojciech.Skowronek@man.pulawy.pl - hodowla i biologia pszczół

- doc. dr hab. Zofia Konopacka - biologia i hodowla,

- mgr Małgorzata Bieńkowska, e-mail: Malgorzata.Bienkowska@man.pulawy.pl sztuczne unasienianie, biologia

- mgr Dariusz Gerula, e-mail: Dariusz.Gerula@man.pulawy.pl - pszczelarstwo ogólne

- mgr Cezary Kruk, e-mail: Cezary.Kruk@man.pulawy.pl - hodowla i biologia pszczół

- mgr Jerzy Szymula, e-mail: Jerzy.Szymula@man.pulawy.pl - hodowla, sztuczne unasienianie


Zakład Pożytków Pszczelich i Zapylania Roślin

- prof. dr hab. Bolesław Jabłoński - zapylanie i nektarowanie roślin,

- prof. dr hab. Michał Gromisz e-mail: Michal.Gromisz@man.pulawy.pl - hodowla pszczół, apitoksykologia

- doc. dr Andrzej Ruszkowski - dzikie zapylacze, zapylanie roślin,

- dr Mieczysław Biliński, e-mail: Mieczyslaw.Bilinski@man.pulawy.pl - chów trzmieli, zapylanie roślin

- dr Zbigniew Koltowski, e-mail: Zbigniew.Koltowski@man.pulawy.pl - zapylanie i nektarowanie roślin

- mgr Dariusz Teper, e-mail: Dariusz.Teper@man.pulawy.pl - zapylanie i nektarowanie roślin


Pracownia Gospodarki Pasiecznej

- dr Piotr Skubida, e-mail: Piotr.Skubida@man.pulawy.pl - gospodarka pasieczna

- doc. dr hab. Janina Muszyńska - biologia i użytkowanie pszczół,

- lek. wet. Krystyna Pohorecka e-mail: Krystyna.Pohorecka@man.pulawy.pl- patologia pszczół, biologia

- mgr inż. Michał Rybak e-mail: michalr@man.pulawy.pl

 

Zakład Produktów Pszczelich

- dr Helena Rybak - Chmielewska, e-mail: Helena.Chmielewska@man.pulawy.pl - produkty pszczele

- dr Teresa Szczęsna, e-mail: Teresa.Szczesna@man.pulawy.pl - produkty pszczele

- doc. dr hab. Wit Chmielewski, e-mail: Wit.Chmielewski@man.pulawy.pl - akarologia


Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt

ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków,
tel. (012) 422-70-66 wew. 297, 422-19-01 (sekretariat), 422-80-00 po godz. 16.00

- dr Waldemar Celary - systematyka, dzikie pszczolowate

 

Pszczelniczy Zakład Doświadczalny w Puławach

Górna Niwa, ul. Lubelska 92, 24-100 Puławy, tel. (081) 886-33-35

- dr Anna Król - hodowla i wychów matekPolska Akademia Nauk

Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielinie mgr Wiesław Witkiewicz - choroby, hodowla
Państwowy Instytut Weterynarii Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. (081) 886-30-50 do 59, (centrala) 887-71-00, 887-72-92, fax (081) 886-25-95

Oddział w Bygdoszczy, ul. Powstańców Wlkp. 10
85-090 Bydgoszcz, tel. (052) 322-13-61, 322-58-31,

Oddział Swarzędz, Zakład Badania Chorób Owadów Użytkowych, Oddział w Swarzędzu ul. Poznańska 35, 62-020 Swarzędz, tel. (061) 817-25-65

- dr n. wet. Andrzej Jędruszuk - choroby pszczół
- dr n. wet. Marian Jeliński - choroby pszczół

 

ule drewniane producent

Galeria foto

galeria główna

Najnowsze galerie:
kwitnienie akacji
mniszek
wiosenne pożytki
krokusy
3-4 maja w Oleśnicy
pszczoły i przebiśniegi
rośliny miododajne
słoneczniki
pszczoły i onentki
zdjęcia Jerzego Jóźwika
nawłoć
pozostale ...

Giełda internetowa

Produkty pszczele
Matki pszczele, odkłady, rodziny, rójki
Sprzęt pasieczny, usługi
Pozostałe ogłoszenia
Dodaj własne
ogłoszenie

Dla każdego

o miodzie

apiterapia
kuchnia miodowa
miody pitne
słowniczek

Vademecum pszczelarza

Początkujący pszczelarz

Pytania i odpowiedzi
rośliny miododajne
z historii pszczelarstwa
literatura
przepisy prawne
pszczelarstwo w sieci
badania naukowe
marketing i pszczoły

Subskrypcja

Jeżeli chcesz otrzymywac informację o nowościach wpisz swój mail i naciśnij OK

Do góry | O nas |   Reklama u nas | Kontakt z nami | Napisz do nas | Prywatność| Strona główna
2001-2003 (c) intermania.pl