Katalogi branżowe
• Producenci sprzętu
• Producenci miodu
• Producenci węzy
• Gospodarstwa
  pasieczne
• Apiterapia
• Preparaty dla pszczół
• Sklepy pszczelarskie
• Hodowle pszczół
• Rośliny pszczelarskie
• Apiturystyka

Rejestracja GRATIS
ule drewniane producent
Giełda ofert B2B
Dodaj:
• ofertę bezpłatną
• ofertę płatną

Przeglądaj oferty:
• oferty z Polski
• z krajów byłego ZSRR
• z pozostałych krajów

Organizacje
i Instytucje
• Związki pszczelarzy
• Koła pszczelarzy
• Placówki naukowe
• Muzea
• Wydawnictwa

Księga gości

zobacz księgę gości
dopisz się

Inne strony w sieci

Lata 8O-e i 90-e


Na początku lat 90-ych istniały w województwie jeleniogórskim 3 pasieki hodowlane, w których hodowano matki użytkowe rasy krainka. Prowadzili je Panowie Józef Kafel w Bolkowie, Zbigniew Regiewicz w Kowarach oraz SUB w Jeleniej Górze. Pan Regiewicz prowadził też akcje informacyjne z zakresu pszczelarstwa w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Jeleniej Górze z siedzibą w Bukowcu. Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze podobnie jak inne organizacje pszczelarskie w kraju nie zrzesza wszystkich osób parających się hodowlą pszczół na terenie Sudetów Zachodnich. Szacuje się, że na tym terenie poza Związkiem znajduje się tyle samo pszczelarzy, ilu on zrzesza. Cechą charakterystyczna jest zdecydowana dominacja mężczyzn wśród członków Związku. Kobiety są bardzo nieliczne. W1983 r. w woj. jeleniogórskim notowano ok. 8-10 rodzin pszczelich na 1 km;.W1996r.jużtylko3.Pełnił on funkcje prezesa do IX. Walnego Zjazdu Delegatów WZP, który rniał miejsce 31.111.1996 r. Zjazd ten uchwalił nowy statut Związku, zmienił nazwę na Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze oraz powołał nowe władze. Prezesem został wtedy Pan Stanisław Gibadło, który piastuje to stanowisko do dziś.Pod koniec jego "panowania", w latach 1987-89 zbierano fundusze na sztandar WZP. Uroczyste przekazanie sztandaru pszczelarzom miało miejsce 1.111.1989 r. w klubie 'Kwadrat" w Jeleniej Górze. Wzięły w nim udział władze wojewódzkie oraz przedstawiciele PZP. Sztandar poświecono podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasna Górę w 1990 r. Kolejnym prezesem WZP w Jeleniej Górze, w latach 1989-94, był Pan Tadeusz Gniewek. Jego zasługą było m in. pozyskanie obecnego lokalu Związku przy ul. Wojska Polskiego 25 Wcześniej, przez długi czas Związek me posiadał odpowiedniej siedziby. Od 1982 r. zarówno Wojewódzki Związek Pszczelarzy jak i Koło jeleniogórskie znalazło siedzibę na najwyższym piętrze budynku przy ul. Noskowskiego 4 na Zabobrzu. Następcą Tadeusza Gniewka został Pan Stanisław Grzeszczuk. Z protokołów z posiedzeń i zebrań kół pszczelarzy w latach 1994-96 wynika, że w owym czasie nastąpił znaczny kryzys w działalności RZP. Przejawiał się on słabym zainteresowaniem Polskiego Związku Pszczelarzy sprawami związków pszczelarzy vi Jeleniej Górze i Wałbrzychu, przejęciem kół pszczelarzy w Bolesławcu i Nowogrodźcu przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Legnicy, likwidacją WZP w Wałbrzychu, nieregularnymi i rzadkimi zebraniami władz RZP, poświęcaniu ich sprawom błahym.Przełomem w działalności jeleniogórskiej organizacji pszczelarskiej okazał się IX Zjazd Delegatów WZP w Jeleniej Górze, który obradował 31.IM.1996 r. Zmieniono wówczas nazwę Związku na Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze, uchwalono nowy statut oraz powołano nowy jego zarząd Prezesem został Pan Stanisław Gibadło. Zarząd RZP pod jego kierownictwem podjął szereg działań zmierzających do zaniechania wewnętrznych konfliktów w organizacji pszczelarskiej, przystąpiono do organizacji szkoleń pszczelarzy w kołach i WODR w Jeleniej Górze - Sobieszowie, opracowano; szczegółowy zakres czynności. uprawnień^! iobowiązków członków zarządu RZP i prezesów kół, podjęto rozmowy z wojewodą jeleniogórskim oraz samorządami w sprawie pomocy organizacyjnej i finansowej dla kół pszczelarzy,pozyskano środki pieniężne z Euroregionu Nysa na działalność Związku w zakresie organizacji międzynarodowych konferencji i warsztatów pszczelarskich, dokonano nasadzeń ok. 30.000 drzewek i krzewów
'miarodajnych na gruntach rolniczo zdewastowanych i nieużytkach, podpisano umowy o współpracy L organizacjami pszczelarskimi w Niemczech i w Czechach. Nowopowstały Związek zrzeszał koła pszczelarskie z większości terenów byłego województwa jeleniogórskiego a także z dwóch gmin z dawnego województwa wałbrzyskiego (Boguszów- Gorce i Czarny Bór). W1999 r. RZP liczył 431 członków, w których posiadaniu znajdowało się 7.231 pni Dzięki działaniom nowych władz RZP
w Jeleniej Górze zaliczany jest obecnie do najpreżniejszych organizacji w kraju. Jest to wynik wielkiego zaangażowania i pracy pszczelarzy zrzeszonych w RZP w Jeleniej Górze. Do najbardziej zasłużonych należą Państwo: Kazimierz Bakalski, Edward Burlikowski, Franciszek Cel, Eugeniusz Dawidowicz, Mieczysław Dąbrowski, Leon Gacą. Stanisław Gibadło. Tadeusz Gmewek, Kazimiera Góra. Stanisław Iglewski, Adam Jaruga. Józef Kafel, Rudolf Kaszubski, Michał Kisieliczyk,
Stanisław Konieczny, Andrzej Krasowski. Tadeusz Krasowski, Józef Kula, Melchior Marosz,Antoni Martyniak, Władysław Martyniak, Zbigniew Mokrzycki, Bolesław Multon, Zbigniew Nawrocki, Zdzisław Okoliczny, Ludwik Pach, Józef Piotrowski, Bolesław Pojasek, Antoni Popadiuk, Witold Poplawski, Zbigniew Roman, Alfred Renflejsz, Zbigniew Roman, Roman Skiba,Piotr Sobczyk, Wojciech Staszkiewicz, Andrzej Szarocha. Władysław Szczepaniec. Karol Szuba, Eugeniusz Szulhan, Józef Wala, Stanisław Wąsik, Jan Witkowski. Gabriel Wróblewski, Kazimierz Zaucha, Jan Zol. Leopold Żurek i wielu innych.

Przygotowano na podstawie "Pszczelarstwo w Sudetach Zachodnich"
Andrzej Paczos


ule drewniane producent

Galeria foto

galeria główna

Najnowsze galerie:
kwitnienie akacji
mniszek
wiosenne pożytki
krokusy
3-4 maja w Oleśnicy
pszczoły i przebiśniegi
rośliny miododajne
słoneczniki
pszczoły i onentki
zdjęcia Jerzego Jóźwika
nawłoć
pozostale ...

Giełda internetowa

Produkty pszczele
Matki pszczele, odkłady, rodziny, rójki
Sprzęt pasieczny, usługi
Pozostałe ogłoszenia
Dodaj własne
ogłoszenie

Dla każdego

o miodzie

apiterapia
kuchnia miodowa
miody pitne
słowniczek

Vademecum pszczelarza

Początkujący pszczelarz

Pytania i odpowiedzi
rośliny miododajne
z historii pszczelarstwa
literatura
przepisy prawne
pszczelarstwo w sieci
badania naukowe
marketing i pszczoły

Subskrypcja

Jeżeli chcesz otrzymywac informację o nowościach wpisz swój mail i naciśnij OK

Do góry | O nas |   Reklama u nas | Kontakt z nami | Napisz do nas | Prywatność| Strona główna
2001-2003 (c) intermania.pl