Katalogi branżowe
• Producenci sprzętu
• Producenci miodu
• Producenci węzy
• Gospodarstwa
  pasieczne
• Apiterapia
• Preparaty dla pszczół
• Sklepy pszczelarskie
• Hodowle pszczół
• Rośliny pszczelarskie
• Apiturystyka

Rejestracja GRATIS
ule drewniane producent
Giełda ofert B2B
Dodaj:
• ofertę bezpłatną
• ofertę płatną

Przeglądaj oferty:
• oferty z Polski
• z krajów byłego ZSRR
• z pozostałych krajów

Organizacje
i Instytucje
• Związki pszczelarzy
• Koła pszczelarzy
• Placówki naukowe
• Muzea
• Wydawnictwa

Księga gości

zobacz księgę gości
dopisz się

Inne strony w sieci

Lata powojenne

Większość pszczelarzy w powojennym powiecie jeleniogórskim pochodziła z kresów wschodnich. Wielu przybyłych na te ziemie pszczelarzy przywiozło ze sobą swe pasieki "zza Buga". Należeli do nich m.in. Stanisław Poptawski z Jeleniej Góry, Roman Jedrasiewicz i Michał Kozak. Ci, którzy zostawili pasieki na wschodzie otrzymywali pasieki poniemieckie od Wydziału ds. Osadnictwa Powiatowej Rady Narodowej po uprzednim udokumentowaniu swoich kwalifikacji. W latach 1945-46 Prezydium PRN w Jeleniej Górze zorganizowało w mieście i w powiecie cykl pogadanek dla pszczelarzy. Wygłaszał je był prof. Stefan Górka. W owym czasie sprawy pszczelarskie podlegały Wydziałowi Rolnictwa tejże Rady.
W pierwszych latach powojennych nie istniały dogodne warunki dla powstawania organizacji pszczelarskich Dopiero na początku lat pięćdziesiątych zaczęły one powstawać bardzo licznie. W Jeleniej Górze powstała wtedy Rada Pszczelarska, która swym działaniem objęła teren całego powiatu jeleniogórskiego. Rada zrzeszała ok. 90 członków posiadających ok. 1.600 rodzin pszczelich.Rada owocnie współpracowała z Zakładem Weterynaryjnym, Wydziałem Rolnictwa PRN w Jeleniej Górze,kółkami rolniczymi oraz Zakładem Zieleni Miejskiej m.in w zakresie nasadzeń drzew i krzewów miododajnych. Do 1952 r. w północnej pierzei jeleniogórskiego rynku istniał prywatny sklep ogrodniczo -pszczelarski. Po likwidacji sklepu pszczelarze jeleniogórscy zmuszeni zostali do zaopatrywania się w innych miastach. Wosk na węże przerabiali wówczas Panowie Walenty Jarosz i Wawer w Cieplicach śl. oraz Jan Stefanczyk z Janowie Wielkich. Wyraźne ożywienie w pszczelarstwie na Ziemi Jeleniogórskiej, było dużą zasługą Pani inż. Weroniki Kumko z Wrocławia, która opiekowała się nirn z ramienia Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu oraz ówczesnego kierownika Powiatowej Lecznicy Weterynaryjnej doktora Mieczysława Majewskiego (zm. w 1993 r). W latach 50-ych i 60-ych w Parku Zdrojowym w Cieplicach organizowane były wystawy osiągnięć rolnictwa. Brali w nich udział także pszczelarze prezentując sprzęt pasieczny i produkty pszczele. Pszczelarki, m.in. Panie Albertyna Gajczewska i Stefania Przepiórska prowadziły degustację przygotowanych przez siebie miodów pitnych, pierników na miodzie oraz innych słodyczy pszczelich. Czasy te odznaczały się wielkim entuzjazmem społeczeństwa. Wiele osób chętnie uczestniczyło społecznie w akcjach zadrzewiania, zalesiania.angażowało się w ochronę przyrody. Szczególną aktywnością w tym zakresie odznaczał się Pan Hnatów z Kromnowa.
W 1955 r w Jeleniej Górze miało miejsce trzydniowe szkolenie dla pszczelarzy, które przeprowadził prof. dr Stanisław Kirkor, kierownik Zakładu Chorób Owadów Listkowych Instytutu Weterynarii w Swarzędzu.
Odwilż polityczna zapoczątkowana w 1956 r. zaowocowała także ożywieniem działalności organizacji pszczelarskich. Funkcjonująca dotychczas Powiatowa Rada Pszczelarska przekształciła się w 1957 r. w Powiatowy Związek Pszczelarski w Jeleniej Górze. Jego pierwszym prezesem został Pan Walenty Jarosz. Prócz niego w skład zarządu wchodzili Panowie Gustaw Szczerba - skarbnik oraz jako jego członkowie m.in. Stanisław Chabasiński i Witold Popławski. Związek zrzeszał wtedy 120 członków posiadających ok. 2.050 rodzin pszczelich. Związek corocznie organizował szkolenia specjalistyczne, rozdzielał stanowiska na pożytkach wrzosowych, prowadził akcje sadzenia roślin miodorJajnych oraz systematyczne badania pszczół. Zajęcia prowadzili wybitni naukowcy i zakresu pszczelarstwa m.in. Panowie Weber, Słonecki i Niemczuk.

 

Przygotowano na podstawie "Pszczelarstwo w Sudetach Zachodnich"
Andrzej Paczos
ule drewniane producent

Galeria foto

galeria główna

Najnowsze galerie:
kwitnienie akacji
mniszek
wiosenne pożytki
krokusy
3-4 maja w Oleśnicy
pszczoły i przebiśniegi
rośliny miododajne
słoneczniki
pszczoły i onentki
zdjęcia Jerzego Jóźwika
nawłoć
pozostale ...

Giełda internetowa

Produkty pszczele
Matki pszczele, odkłady, rodziny, rójki
Sprzęt pasieczny, usługi
Pozostałe ogłoszenia
Dodaj własne
ogłoszenie

Dla każdego

o miodzie

apiterapia
kuchnia miodowa
miody pitne
słowniczek

Vademecum pszczelarza

Początkujący pszczelarz

Pytania i odpowiedzi
rośliny miododajne
z historii pszczelarstwa
literatura
przepisy prawne
pszczelarstwo w sieci
badania naukowe
marketing i pszczoły

Subskrypcja

Jeżeli chcesz otrzymywac informację o nowościach wpisz swój mail i naciśnij OK

Do góry | O nas |   Reklama u nas | Kontakt z nami | Napisz do nas | Prywatność| Strona główna
2001-2003 (c) intermania.pl