Katalogi branżowe
• Producenci sprzętu
• Producenci miodu
• Producenci węzy
• Gospodarstwa
  pasieczne
• Apiterapia
• Preparaty dla pszczół
• Sklepy pszczelarskie
• Hodowle pszczół
• Rośliny pszczelarskie
• Apiturystyka

Rejestracja GRATIS
ule drewniane producent
Giełda ofert B2B
Dodaj:
• ofertę bezpłatną
• ofertę płatną

Przeglądaj oferty:
• oferty z Polski
• z krajów byłego ZSRR
• z pozostałych krajów

Organizacje
i Instytucje
• Związki pszczelarzy
• Koła pszczelarzy
• Placówki naukowe
• Muzea
• Wydawnictwa

Księga gości

zobacz księgę gości
dopisz się

Inne strony w sieci

Przepisy prawne dotyczące zapobieganiu
zatruciom pszczół

Przepisy prawne dotyczące zapobieganiu zatruciom pszczół
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym ochrony środowiska jest Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 24.11.1959 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych w rolnictwie (Dz.U. Nr 1 póz. 4 z 1960 r.). Ma ono na celu również ochronę pszczół przed wytruciem. Odpowiednie przepisy tego rozporządzenia brzmią:
§ 67. W celu uniknięcia zatruć zwierząt gospodarskich, drobiu, pszczół należy zawiadomić przewodniczącego gromadzkiej rady narodowej1 o miejscach i dniu wykonywania prac związanych z użyciem środków chemicznych ochrony roślin na 3 dni przed ich rozpoczęciem. Na polach i sadach opryskiwanych lut) opylanych środkami trującymi i szkodliwymi należy umieścić ostrzegawcze tablice z napisem "Roślinność zatruta - wypasanie i przepędzanie zwierząt zabronione". W szczególności dotyczy to pól i sadów nie ogrodzonych, znajdujących się w pobliżu dróg i ścieżek.
§ 68. Nie wolno środkami trującymi opryskiwać ani opylać roślin kwitnących, jak również wydzielających nektar, nawiedzanych przez pszczoły. Jeżeli zaistnieje konieczność zabiegu na takich roślinach, należy na 3 dni przedtem zawiadomić o tym posiadaczy pasiek w celu zabezpieczenia pszczół przed ewentualny* i zatruciem. Z treści tego paragrafu-wynika, że na roślinach kwitnących i wydzielających nektar zabieg ten można wykonać tylko w wyjątkowych sytuacjach - z uzasadnionych gospodarczo przyczyn (co w ewentualnym procesie o odszkodowanie wykonawca zabiegu powinien udowodnić).
Rozporządzenie zawiera również przepisy dotyczące sposobu stosowania środków ochrony roślin (§§ 3, 10, 36, 45) i obowiązku przeszkolenia pracowników w tym zakresie.
Bardzo ważnym aktem prawnym o zasięgu krajowym w przedmiocie zatruć są "Zalecenia Ministra Rolnictwa w sprawie warunków bezpiecznego dla pszczół stosowania środków chemicznych ochrony roślin" z dnia 23.05.1976 r., ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Min. Roi. Nr 8 póz. 27. Ustalają one na terenie całego kraju zasady stosowania środków chemicznych i mają na celu zapobieganie zatruciom pszczół lub zmniejszenie wypadków zatruć do minimum. Na bazie tych zaleceń rady narodowe na terenie kraju mają prawo do uchwalania przepisów prawnych, w których uwzględnia się warunki lokalne. Nieprzestrzeganie tych przepisów rozważają sądy przy rozpoznawaniu sporów odszkodowawczych między pszczelarzami a osobami fizycznymi bądź prawnymi dokonującymi oprysków.

ule drewniane producent

Galeria foto

galeria główna

Najnowsze galerie:
kwitnienie akacji
mniszek
wiosenne pożytki
krokusy
3-4 maja w Oleśnicy
pszczoły i przebiśniegi
rośliny miododajne
słoneczniki
pszczoły i onentki
zdjęcia Jerzego Jóźwika
nawłoć
pozostale ...

Giełda internetowa

Produkty pszczele
Matki pszczele, odkłady, rodziny, rójki
Sprzęt pasieczny, usługi
Pozostałe ogłoszenia
Dodaj własne
ogłoszenie

Dla każdego

o miodzie

apiterapia
kuchnia miodowa
miody pitne
słowniczek

Vademecum pszczelarza

Początkujący pszczelarz

Pytania i odpowiedzi
rośliny miododajne
z historii pszczelarstwa
literatura
przepisy prawne
pszczelarstwo w sieci
badania naukowe
marketing i pszczoły

Subskrypcja

Jeżeli chcesz otrzymywac informację o nowościach wpisz swój mail i naciśnij OK

Do góry | O nas |   Reklama u nas | Kontakt z nami | Napisz do nas | Prywatność| Strona główna
2001-2003 (c) intermania.pl