Katalogi branżowe
• Producenci sprzętu
• Producenci miodu
• Producenci węzy
• Gospodarstwa
  pasieczne
• Apiterapia
• Preparaty dla pszczół
• Sklepy pszczelarskie
• Hodowle pszczół
• Rośliny pszczelarskie
• Apiturystyka

Rejestracja GRATIS
ule drewniane producent
Giełda ofert B2B
Dodaj:
• ofertę bezpłatną
• ofertę płatną

Przeglądaj oferty:
• oferty z Polski
• z krajów byłego ZSRR
• z pozostałych krajów

Organizacje
i Instytucje
• Związki pszczelarzy
• Koła pszczelarzy
• Placówki naukowe
• Muzea
• Wydawnictwa

Księga gości

zobacz księgę gości
dopisz się

Inne strony w sieci

Ustalenia Ministerstwa Sprawiedliwości
w sprawie przyczyn zatruć pszczół
na podstawie orzecznictwa sądowego

Ustalenia Ministerstwa Sprawiedliwości
w sprawie przyczyn zatruć pszczół
na podstawie orzecznictwa sądowego
Większość roszczeń o odszkodowanie z powodu zatruć pszczół jest rozpatrywana przez sądy powszechne. Na podstawie orzeczeń sądów Ministerstwo Sprawiedliwości dokonało analizy okoliczności powstania szkód w pasiekach w trakcie wykonywania zabiegów ochrony roślin. Wyniki jej przekazano ministerstwu rolnictwa, zalecając jednocześnie podanie ich do wiadomości instytucjom stosującym zabiegi chemiczne oraz służbom rolnym. Ustalenia Ministerstwa Sprawiedliwości mają duże znaczenie w profilaktyce zatruć:
"Badając akta sądowe stwierdzono, że zatrucia pszczół były następstwem:
- niedostatecznej działalności profilaktycznej urzędów gminy,
- naruszenia istniejących przepisów przez jednostki lub osoby wykonujące zabiegi ochronne.
W charakterze pozwanych w analizowanych sprawach występowały: SKR - 62% spraw, PPGR - 10%, Skarb Państwa - 8%, osoby fizyczne - 6%, stacje hodowli roślin - 2%, POM - 2%, RSP - 1%, okręgowe zarządy lasów państwowych - 1%, zakłady usług agrotechnicznych - 1%.
Wynik! badań pozwoliły na 'uogólnienie najczęściej występujących zaniedbań. Są one następujące:
1. Nieprzestrzeganie obowiązku zawiadamiania o terminach zamierzonych zabiegów gmin, a w dalszej kolejności - właścicieli pasiek, względnie samowolne przesuwanie terminów bez zawiadomienia o iym pszczelarzy.
2. Przekazywanie informacji przez urzędy gmin za pośrednictwem soń/sów, którzy nie powiadamiali właścicieli pasiek o zabiegach względnie robili to z opóźnieniem.
3. Przedłużanie czasu trwania zabiegów poza termin, o którym pszczelarze byli poinformowani.
4. Nieinformowanie właścicieli pasiek o rodzaju stosowanych pestycydów, ich toksyczności i prewencji dla pszczół, mimo że informacja taka jest niezbędna dla określenia czasu izolowania pszczół.
5. Słodowanie preparatów o długim okresie prewencji w rejonach, w corych powinny być użyte środki bezpieczne dla pszczół.
6. Niedostateczna znajomość właściwości środków chemicznych wśród pracowników SKR i innych jednostek wykonujących zabiegi.
7. Zaniechanie mycia aparatów po środkach toksycznych dla pszczół.
8. Stosowanie środków mszycobójczych w okresie tworzenia przez mszyce rosy miodowej (spadzi) na plantacjach buraków cukrowych luo roślin motylkowych.
9. Niedostateczna działalność urzędów gmin i powołanych przez nie komisji w zakresie określenia stanu pasiek i wysżacowa-nia powstałych strat. Komisje były powoływane niekiedy ze znacznym opóźnieniem, a materiał do analizy był pobierany nieprawidłowo, co powodowało dyskwalifikację próbek.
10. Brak nadzoru nad prawidłowym stosowaniem Miodków chemicznych i egzekwowania określonych obowiązków w snyśl artykułu 17, ust. 3 i artykułu 21 ustawy z dnia 16.02.1961 r. o ocnronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami w związku z § 67 i 68 Rozporządzenia Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z 24.11.1959 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych w rolnictwie.
Ministerstwo prosi o wykorzystanie przekazanych uwag w czasie szkolenia pracowników SKR i innych jednostek stosujących środki chemiczne, a także służby rolnej".

ule drewniane producent

Galeria foto

galeria główna

Najnowsze galerie:
kwitnienie akacji
mniszek
wiosenne pożytki
krokusy
3-4 maja w Oleśnicy
pszczoły i przebiśniegi
rośliny miododajne
słoneczniki
pszczoły i onentki
zdjęcia Jerzego Jóźwika
nawłoć
pozostale ...

Giełda internetowa

Produkty pszczele
Matki pszczele, odkłady, rodziny, rójki
Sprzęt pasieczny, usługi
Pozostałe ogłoszenia
Dodaj własne
ogłoszenie

Dla każdego

o miodzie

apiterapia
kuchnia miodowa
miody pitne
słowniczek

Vademecum pszczelarza

Początkujący pszczelarz

Pytania i odpowiedzi
rośliny miododajne
z historii pszczelarstwa
literatura
przepisy prawne
pszczelarstwo w sieci
badania naukowe
marketing i pszczoły

Subskrypcja

Jeżeli chcesz otrzymywac informację o nowościach wpisz swój mail i naciśnij OK

Do góry | O nas |   Reklama u nas | Kontakt z nami | Napisz do nas | Prywatność| Strona główna
2001-2003 (c) intermania.pl