Katalogi branżowe
• Producenci sprzętu
• Producenci miodu
• Producenci węzy
• Gospodarstwa
  pasieczne
• Apiterapia
• Preparaty dla pszczół
• Sklepy pszczelarskie
• Hodowle pszczół
• Rośliny pszczelarskie
• Apiturystyka

Rejestracja GRATIS
ule drewniane producent
Giełda ofert B2B
Dodaj:
• ofertę bezpłatną
• ofertę płatną

Przeglądaj oferty:
• oferty z Polski
• z krajów byłego ZSRR
• z pozostałych krajów

Organizacje
i Instytucje
• Związki pszczelarzy
• Koła pszczelarzy
• Placówki naukowe
• Muzea
• Wydawnictwa

Księga gości

zobacz księgę gości
dopisz się

Inne strony w sieci

Odpowiedzialność karna pszczelarzy za użądlenia przez pszczoły.

Odpowiedzialność karna pszczelarzy za użądlenia przez pszczoły.
Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej (materialnej) właściciel czy posiadacz pszczół może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane pożądleniem. Oto odnośne przepisy kodeksu karnego:

Art. 155. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego

§ 5. Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni, a pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek.

Podmiotem przestępstwa może być pszczelarz, który zdając sobie sprawę z możliwości spowodowania śmierci lub uszkodzenia ciała człowieka przez pszczoły, nie zapobiegnie sytuacji grożącej utratą życia lub zdrowia. W zależności od skutków pszczelarz może odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci, ciężkie uszkodzenie, bądź inne uszkodzenia ciała.
Znane są przypadki niebezpiecznego dla życia pożądlenia dzieci przez pszczoły przewożone autobusem w nieszczelnej transportowce. Zdarzały się również pożądlenia kierowców transportujących pszczoły.
Pszczelarz dopuszczający do pasieki (np. w czasie miodobrania) człowieka chorego na serce, anafilaktyka czy małe dziecko, jeśli w następstwie pożądlenia nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała, może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie jednego z wymienionych przepisów

Pszczelarz może również odpowiadać przed kolegium do spraw wykroczeń z art. 77 i 78 kw:
Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany.
Art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 2000 zł albo karze nagany.
W praktyce spotyka się przypadki ustawiania pni pszczelich na
balkonach, przy cmentarzach, kościołach i szkołach, wbrew zasadom ostrożności nakazanym przy trzymaniu zwierząt. Pszczoły w tej sytuacji mogą w pewnych okolicznościach być niebezpieczne dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt. Dlatego pszczelarz lokalizujący w ten sposób pszczoły może narazić się na odpowiedzialność karno-administracyjną z art. 77 kodeksu wykroczeń.
Drażnienie pszczół, w wyniku czego stają się one niebezpieczne dla otoczenia, może być karane w myśl art. 78 kodeksu wykroczeń, jeśli sprawca drażnienia mógł i powinien przewidzieć, że w następstwie zaistnieje niebezpieczeństwo dla życia czy zdrowia ludzi.
W 1987 r. kara grzywny wynosiła do 5000 zł (przyp. autora). W 1987 r. kara grzywny wynosiła do 20 000 zł (przyp. autora)

ule drewniane producent

Galeria foto

galeria główna

Najnowsze galerie:
kwitnienie akacji
mniszek
wiosenne pożytki
krokusy
3-4 maja w Oleśnicy
pszczoły i przebiśniegi
rośliny miododajne
słoneczniki
pszczoły i onentki
zdjęcia Jerzego Jóźwika
nawłoć
pozostale ...

Giełda internetowa

Produkty pszczele
Matki pszczele, odkłady, rodziny, rójki
Sprzęt pasieczny, usługi
Pozostałe ogłoszenia
Dodaj własne
ogłoszenie

Dla każdego

o miodzie

apiterapia
kuchnia miodowa
miody pitne
słowniczek

Vademecum pszczelarza

Początkujący pszczelarz

Pytania i odpowiedzi
rośliny miododajne
z historii pszczelarstwa
literatura
przepisy prawne
pszczelarstwo w sieci
badania naukowe
marketing i pszczoły

Subskrypcja

Jeżeli chcesz otrzymywac informację o nowościach wpisz swój mail i naciśnij OK

Do góry | O nas |   Reklama u nas | Kontakt z nami | Napisz do nas | Prywatność| Strona główna
2001-2003 (c) intermania.pl