Katalogi branżowe
• Producenci sprzętu
• Producenci miodu
• Producenci węzy
• Gospodarstwa
  pasieczne
• Apiterapia
• Preparaty dla pszczół
• Sklepy pszczelarskie
• Hodowle pszczół
• Rośliny pszczelarskie
• Apiturystyka

Rejestracja GRATIS
ule drewniane producent
Giełda ofert B2B
Dodaj:
• ofertę bezpłatną
• ofertę płatną

Przeglądaj oferty:
• oferty z Polski
• z krajów byłego ZSRR
• z pozostałych krajów

Organizacje
i Instytucje
• Związki pszczelarzy
• Koła pszczelarzy
• Placówki naukowe
• Muzea
• Wydawnictwa

Księga gości

zobacz księgę gości
dopisz się

Inne strony w sieci

WYCHÓW MATEK PSZCZELICH

Mgr. inż. Leszek Bielicki
Tel.: (48) 677 23 48
Tel. Kom.: 0607 14 13 67

emai: leszek.bielicki@interia.pl

 

 

Charakterystyka ras i linii pszczelich oferowanych do sprzedaży:

Rasa KRAIŃSKA linia ALPE JKA
Linia ta wywodzi się z populacji pszczół sprowadzanych z Alp austiackich. W miodności linia jest wyspecjalizowana w pożytkach średnio wczesnych i późnych, zwłaszcza spadzi. Zimuje bardzo dobrze, odznacza się wczesnością i dobrą dynamiką rozwoju. Tworzy rodziny silne i bardzo silne. Rzadko wchodzi w nastrój rojowy, który jest łatwy do zwalczania. Mało kituje. Pszczoły są łagodne, dobrze trzymają się plastrów, choć są dość ruchliwe. W niskich temperaturach wykazują aktywność lotną - w tych warunkach nie tolerują przeglądów. Na wiosnę gniazdo wyraźnie oddzielone jest od miodni, a dopiero wraz z rozwojem matka penetruje cały ul składając jaja w wolnych komórkach. Ograniczenie matek w czerwieniu występuje przy pożytkach intensywnych i późnych.

Rasa KRAIŃSKA linia ALSIN
Ubarwienie pszczół tej linii jest jednolite -jasnoszare. Przy umiarkowanym pożytku dobrą dynamikę utrzymuje przez cały sezon. Intensywny pożytek powoduje ograniczenie matek w czerwieniu. Plenność rodzin średnia. Bardzo dobrze pracuje na wszystkich pożytkach. Miód składa zarówno w nadstawce jak i w gnieździe. Przy intensywnym pożytku nadbudowuje plastry. Linia użyta w kojarzeniach jako strona ojcowska znacznie podnosi miodność innych linii. W okresie ładnej pogody i w czasie pożytku pszczoły łagodne. Agresywność pszczół nieznacznie wzrasta w okresie bezpożytkowym lub przy nagłej zmianie pogody. Rodziny wykazują znikomą rojliwość. Dobrze odbudowują węzę, zbierają dużo pyłku, mocno kitują. Rodziny najlepiej zimują na zapasach bez dodatku miodu. Do zimowli nie wymagają dodatkowych ociepleń.

Rasa KRAIŃSKA linia BAŁTYCKA
Pszczoły tej linii charakteryzują się wczesnym oraz dynamicznym rozwojem wiosennym - do siły dochodzą na pożytek rzepakowy. Nie wykazują skłonności do nosemozy. Pszczoły łagodne - wykazujące niewielką tendencje do agresywności w złych warunkach pogodowych. W sezonie budują bardzo duże rodziny. Matki czerwią przez cały sezon obficie, nie przerywając czerwienia w okresach bezpożytkowych; ograniczają czerwienie podczas obfitych pożytków. Dobrze trzymają się plastra. Mają umiarkowanie skłonności do rójki, nastrój rojowy nasila się w okresach bezpożytkowych, ale eliminują go proste zabiegi przeciwrójkowe. Na zimę budują rodziny średniej wielkości. Bardzo dobrze zimują, po zimowli nie ma potrzeby ścieśniania gniazd. Są przystosowane do trudnych i kapryśnych warunków zimowych, przy okresowych ociepleniach podczas zimowli matki nie podejmują czerwienia. Bardzo chętnie zbierają spadź. Są miodne, dobrze wykorzystują zarówno pożytki obfite jak i umiarkowane.

Rasa KRAIŃSKA linia BESKIDKA
Linia charakteryzuje się bardzo wczesnym rozwojem i tworzy duże rodziny wymagające przestronnych uli. Dzięki temu nadaje się do gospodarki intensywnej. Wykorzystuje pożytki wczesne, późniejsze i spadziowe, gromadząc zapasy w nadstawkach. Miód sklepi na sucho. Częsta ingerencja pszczelarza w ulu nie powoduje spadku wydajności. Linia bardzo łagodna -pozwala na dokonywanie przeglądów bez dymu i osłony nawet podczas gorszej pogody oraz przy częstych przeglądach. Pszczoły dobrze trzymają się plastrów. Linia skłonna do cichej wymiany matek. Przy prawidłowo prowadzonej gospodarce pasiecznej w obszernym gnieździe nie wykazuje skłonności do rojliwości. Dobrze zimuje przy średnim zużyciu pokarmu, nawet na zapasach z domieszką spadzi. Wymaga ścieśniania gniazda do zimowli. Gromadzi duże ilości pyłku.

Rasa KRAIŃSKA linia CJ -10
Linia o wczesnym, bardzo dynamicznym rozwoju wiosennym i dużej plenności. Duża plenność pozwala uzyskać pełnię rozwoju już w połowie maja. Pszczoły słabo ograniczają matkę w czerwieniu. Rodziny wymagają intensywnego poszerzania gniazda węzą. W okresie bezpożytkowym wykazuje nastrój rojowy (łatwy do zlikwidowania) lub wyleganie na zewnętrzną ścianę ula. Linia polecana do tworzenia odkładów, produkcji mleczka lub do wykorzystania jako rodziny wychowujące. Pszczoły bardzo dobrze wykorzystują pożytki nektarowe. Pożytki spadziowe lepiej wykorzystują mieszańce z innymi liniami. Dobrze trzymają się plastrów, są łagodne. Dobrze zimują rodziny mocno ścieśnione (plastry obsiadane na czarno przez pszczoły), na zapasach bez domieszki spadzi. Wykazuje tendencję do cichej wymiany matek w drugiej połowie lata.

Rasa KRAIŃSKA linia CT-46
Przystosowana do trudnych warunków zimowania , odporna na nosemę. Jest to pszczoła wybitnie spadziowa tworząca rodziny o średniej sile i dobrym rozwoju wiosennym. Miód składa przede wszystkim w nadstawce, gniazdo w całości traktując jako rodnię. Wymaga dobrego poszerzania gniazda i odbudowuje dużą ilość węzy. Wykazuje znikomą rojliwość. Gromadzi duże ilości pyłku. Latem pszczoły zbierają duże ilości kitu, a na zimę mocno kitują wszelkie szczeliny. Duża łagodność i dobre trzymanie się plastra daje przyjemność w pracy z tymi pszczołami. Linia ta stanowi uniwersalny materiał do krzyżowania.

Rasa KRAIŃSKA linia GR - 1
Linia charakteryzuje się odpornością na grzybicę wapienną. Rodziny dobrze się rozwijają - pełnia rozwoju przypada na czerwiec. W okresie pożytków pszczoły zagospodarowują nadstawki i odznaczają się dobrą miodnością. Pszczoły są łagodne i dobrze zimują.

Rasa KRAIŃSKA linia KORTÓWKA
Pszczoły tworzą bardzo silne rodziny. Z tego powodu przeznaczone są głównie do gospodarki intensywnej w ulach stojakach, gdzie łatwiej jest kierować ich rozwojem. Podczas przeglądów pszczoły są łagodne nawet w złą pogodę. Bardzo dobrze zimują w warunkach ostrych zim. Wiosenny rozwój przebiega bardzo dynamicznie, rodziny szybko dochodzą do siły i wykorzystują wczesne pożytki. W okresie bezpożytkowym narasta u nich nastrój rojowy, z którego łatwo wychodzą, po zastosowaniu prostych zabiegów przeciwrójkowych. Przez cały sezon zbierają dużo pyłku rozkładając go w gnieździe wokół czerwiu. Bardzo dobrze trzymają się plastra, podczas przeglądów są spokojne, nie wykazują ruchliwości. Podczas intensywnego pożytku silnie ograniczają matkę w czerwieniu.

Rasa KRAIŃSKA linia MARYNKA
Cechuje się dużą dynamiką rozwoju, ale jest nierojna. Pszczoły są łagodne i dobrze trzymają się plastrów. Linia charakteryzuje się miodnością. Dobrze wykorzystuje pożytki zarówno wczesne oraz późne. Miód sklepi na sucho. Chętnie przechodzi do nadstawki. Jest zimotrwała.

Rasa KRAIŃSKA linia NIESKA
Pszczoły tej linii są duże, jasno ubarwione, bardzo łagodne, mało ruchliwe, silnie trzymają się plastrów. Odznaczają się dużą dynamiką rozwoju wiosennego i tworzą silne rodziny. Charakteryzuje je bardzo wysoka miodność. Często pojawia się skłonność do ograniczania matki w czerwieniu przy pożytkach wczesnych. Mają tendencję do cichej wymiany matek. Wykazują cechę nierojności. W sezonie pszczoły są krótkowieczne. Bardzo dobrze zimują. Matki tej linii wykazują cechę ostrożnego podejmowania czerwienia na wiosnę, w dostosowaniu do warunków pogodowych.

Rasa KAUKASKA linia KP
Oszczędnie gospodaruje zapasami zimowymi. Nie powinno się przekarmiać rodzin. Zimuje dość dobrze. Nie lubi domieszek miodów spadziowych w zapasach zimowych, gdyż pogarsza to kondycję rodzin. Nadaje się do wykorzystania pożytków średnio wczesnych i późniejszych. Długi języczek pozwala na wykorzystanie pożytków niedostępnych dla innych ras pszczół (zwłaszcza czerwona koniczyna). Tworzy średniej wielkości rodziny. Pszczoły małe, dość łagodne, bardzo pracowite nawet przy mniej sprzyjającej pogodzie. Są skłonne do rabunków. Mają skłonności do cichej wymiany matek, raczej nierojliwe. Nadają się pasiek o gospodarce mniej intensywnej lub w okolice o dużym napszczeleniu. Dobre do nasiedlania ulików weselnych. Każde następne pokolenie córek-matek powoduje złośliwienie pszczół.

Rasa KAUKASKA linia KPW
Matki rozpoczynają czerwienie wiosenne wcześnie. Mniejszą plenność matki wyrównuje długowieczność życia pszczół. Rodziny wykorzystują bardzo dobrze wszystkie pożytki nektarowe. Pożytki spadziowe lepiej wykorzystują mieszańce międzyrasowe. Miód towarowy uzyskują już z rzepaku. Miód chętnie składają w nadstawce i na bocznych plastrach w gnieździe. Zasklep miodu mokry i półmokry. Tworzy rodziny łagodne, o średniej i dużej sile i małej skłonności do rojenia się. Pszczoły mocno trzymają się plastra. Gromadzą duże ilości pyłku. Bardzo dobrze zimują rodziny silne. Rodziny słabe po zimowli wymagają ścieśnienia i później dochodzą do siły. Rodziny utrzymują czystość w gnieździe.

Rasa KAUKASKA linia WOŹNICA
Pszczoły o wybitnych cechach miodności. Nadają się do wykorzystania pożytków zarówno intensywnych jak i słabych, lecz późniejszych, ze względu na wolne tempo rozwoju. Pszczoły dobrze trzymają się plastrów. Są niepłochliwe i łagodne, lecz zwiększają agresywność przy niskich temperaturach. Wykazują cechę nierojliwości z tendencją do cichej wymiany matek.


Uwaga. Podana charakterystyka dotyczy strony matecznej. Przy unasiennianiu na pasieczysku powstałe krzyżówki w sposób naturalny mogą mieć niekiedy inne cechy. Przy stosowaniu inseminacji matek dobór strony ojcowskiej jest celowy by uzyskać najlepsze cechy użytkowe mieszańców międzyliniowych lub międzyrasowych. Proponuję mieszańce typu: car x car, car x cau, cau x cau, cau x car.

Osoby zainteresowane zakupem matek pszczelich proszę o przesłanie zamówienia na adres pasieki. Matki mogą być odbierane osobiście w umówionym terminie lub dostarczane pocztą za zaliczeniem pocztowym. Koszty związane z wysyłką ponosi nabywca.
Sprzedaż matek nieunasiennionych rozpoczyna się po 20 maja, matek unasiennionych na pasieczysku od 15 czerwca i trwa do końca sierpnia.
Matki inseminowane bez sprawdzonego czerwienia będą dostępne po 10 czerwca. Inseminację przeprowadza pani dr Małgorzata Bieńkowska z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa-Oddział Pszczelnictwa w Puławach.
Realizacja zamówień według kolejności po uprzednim zawiadomieniu o terminie wysyłki.

PROPONOWANE CENY MATEK W 2004 ROKU:

Rodzaj matki do 15 VII po 15 VII
Matka nieunasienniona (jednodniówka) 15 15
Matka inseminowana
(bez sprawdzonego czerwienia)
35 35
Matka inseminowana czerwiąca 60 60
Matka unasienniona naturalnie (czerwiąca) 35 35


Nie wystawiam faktury VAT

Z pszczelarskim pozdrowieniem Leszek Bielicki

ule drewniane producent

Galeria foto

galeria główna

Najnowsze galerie:
kwitnienie akacji
mniszek
wiosenne pożytki
krokusy
3-4 maja w Oleśnicy
pszczoły i przebiśniegi
rośliny miododajne
słoneczniki
pszczoły i onentki
zdjęcia Jerzego Jóźwika
nawłoć
pozostale ...

Giełda internetowa

Produkty pszczele
Matki pszczele, odkłady, rodziny, rójki
Sprzęt pasieczny, usługi
Pozostałe ogłoszenia
Dodaj własne
ogłoszenie

Dla każdego

o miodzie

apiterapia
kuchnia miodowa
miody pitne
słowniczek

Vademecum pszczelarza

Początkujący pszczelarz

Pytania i odpowiedzi
rośliny miododajne
z historii pszczelarstwa
literatura
przepisy prawne
pszczelarstwo w sieci
badania naukowe
marketing i pszczoły

Subskrypcja

Jeżeli chcesz otrzymywac informację o nowościach wpisz swój mail i naciśnij OK

Do góry | O nas |   Reklama u nas | Kontakt z nami | Napisz do nas | Prywatność| Strona główna
2001-2003 (c) intermania.pl