Katalogi branżowe
• Producenci sprzętu
• Producenci miodu
• Producenci węzy
• Gospodarstwa
  pasieczne
• Apiterapia
• Preparaty dla pszczół
• Sklepy pszczelarskie
• Hodowle pszczół
• Rośliny pszczelarskie
• Apiturystyka

Rejestracja GRATIS
ule drewniane producent
Giełda ofert B2B
Dodaj:
• ofertę bezpłatną
• ofertę płatną

Przeglądaj oferty:
• oferty z Polski
• z krajów byłego ZSRR
• z pozostałych krajów

Organizacje
i Instytucje
• Związki pszczelarzy
• Koła pszczelarzy
• Placówki naukowe
• Muzea
• Wydawnictwa

Księga gości

zobacz księgę gości
dopisz się

Inne strony w sieci

Konsumenci na rynku miodu

Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.
Ps. 128,2

Maciej Winiarski
Konsumenci na rynku miodu (1/4)


Celem rozwinięcia powyższego tematu zadajmy sobie kilka prostych pytań. Jacy są nabywcy miodu? Czy wyróżniają się w jakiś sposób spośród wszystkich innych? Jaką mają wiedzę na temat kupowanego produktu (miodu)? Czy wiedza konsumentów na temat pszczół, miodu i pszczelarstwa przekłada się na ich decyzje zakupowe? Znalezienie odpowiedzi na te pytania jest sprawą bardzo trudną, ze względu na szczupłość literatury przedmiotu, ale gdyby je udało się udzielić, to można by wyciągnąć praktyczne wnioski, użyteczne dla przedsiębiorstw pszczelarskich i dla samych pszczelarzy.

Pierwsze badania skupione na konsumentach miodu zostały przeprowadzone 40 lat temu w Stanach Zjednoczonych . W naszym kraju, pierwsze badania w tym zakresie przeprowadzili Krzysztof Zmarlicki (1996) (2) i Janina Marzec (1999) Pomimo, iż w USA średnia konsumpcja miodu na mieszkańca jest znacznie wyższa (0,64 kg) niż w Polsce (0,3 kg), to uczeni amerykańscy utyskują na niski poziom wiedzy przeciętnych mieszkańców USA na temat pszczół i pszczelarstwa. Ann Harman pisze: "..nieświadomość dotycząca znaczenia pszczelarzy i pszczelarstwa wśród Amerykanów jest totalna. Na wspomnienie pszczoły miodnej w umyśle przeciętnego obywatela powstają dwa skojarzenia: miód i użądlenia. Wszystko, co lata wokół i choć trochę przypomina pszczoły lub osy jest określane jako "pszczoły". Jednak Amerykanie są pewni, że miód jest słodkim i zdrowym naturalnym produktem, odpowiednim do słodzenia herbaty i leczenia bólu gardła. Widzimy, że cytowana autorka bardzo nisko ocenia wiedzę swoich współobywateli w zakresie ich wiedzy o pszczołach. Wydaje się, że w tym zakresie polscy konsumenci posiadają wiedzę nieco większą.

Tabela 1
Ocena konsumentów wpływu pszczół na funkcjonowanie środowiska naturalnego

Wiek/ nr pytania < 30 r. życia (125) 31-40 lat (127) 41-50 lat (121) 51-60 lat (67) 61-70 lat (23) > 70 r. życia (10)
I a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d
Kobiety 43 51 0 6 59 38 0 3 64 27 0 9 67 25 6 2 54 39 7 0 75 25 0 0
Mężczyni 53 40 1 6 62 34 0 3 76 20 2 2 55 39 3 3 80 20 0 0 67 33 0 0
Ogółem 50 44 1 4 61 36 1 2 69 25 5 1 60 34 4 2 65 30 5 0 70 30 0 0

Źródło: Badania własne Autora pracy w Opolu 1999 -2000 r.

Legenda:
a. bardzo duży wpływ na naturalne środowisko,
b duży wpływ,
c. nie ma znaczenia na naturalne środowisko,
d. nie mam zdania

Powyższa tabela wskazuje, że ocena polskich konsumentów wpływu pszczół na naturalne środowisku, niezależnie od płci i grupy wiekowej jest pozytywna (odpowiedzi a i b razem), waha się w grupach od 93 do 100 %. Niestety konsumpcja miodu nie idzie w parze ze świadomością ekologiczną Polaków, która należy do jednej z najniższych w Europie (ok. 300 g rocznie na 1 mieszkańca). Również następna tabela (2) utwierdza nas o słuszności twierdzenia, że badana grupa konsumentów w pełni jest świadoma podstawowej funkcji zapylaczy roślin, jakie spełniają pszczoły. Jednak, z racji zastosowania pytań podchwytliwych, wręcz mylących respondenta, wypowiedzi są bardziej rozproszone, lecz bardzo jednoznaczne, jeżeli chodzi o podstawową funkcję pszczół (zapylanie), zgodną z opinią wszystkich ekonomistów i badaczy życia pszczół, stawiających zdecydowanie usługi zapylania roślin na pierwszym miejscu w gospodarce kraju, a wszystkie pozostałe produkty pszczele - łącznie z miodem, na drugim.

Tabela 2
Ocena świadomości konsumentów miodu nt. głównych prac wykonywanych
przez pszczoły

Wiek/ nr pytania < 30 r. życia (125) 31-40 lat (127) 41-50 lat (121) 51-60 lat (67) 61-70 lat (23) > 70 r. życia (10)
II a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e
Kobiety 12 2 26 74 0 32 4 16 66 0 33 3 27 51 0 36 6 25 67 0 62 0 31 38 0 25 0 25 75 0
Mężczyni 46 12 38 27 2 30 3 34 44 3 27 2 29 57 3 32 3 19 65 3 80 0 40 10 0 66 0 17 33 0
Ogółem 34 2 34 43 1 31 3 26 54 1 31 2 28 42 0 34 5 22 66 2 65 0 35 26 0 50 0 20 50 0

Źródło: Badania własne Autora pracy w Opolu 1999 - 2000, w związku z tym, iż możliwy był wybór kilku wariantów odpowiedzi przez respondenta, w poszczególnych wierszach suma % jest wyższa niż 100.
Legenda:

a. pszczoły zajmują się zbieraniem nektaru, pyłku i spadzi,
b. wyjadaniem owoców, soków dżemów itp.,
c. zapylaniem roślin,
d. zbieraniem nektaru, spadzi, pyłku i zapylaniem roślin,
e. nie mam zdania.

Wspomniano już, że w Polsce konsumpcja miodu jest bardzo niska. Prawdopodobnie wynika ona ze zbyt dużej pasywności środowisk pszczelarskich. Między innymi dowodem takiej postawy są słowa jednego z pszczelarzy-publicysty: "Pilotowanie tematu pod hasłem - Polak zje więcej miodu zostawmy zarządowi PZP na czele z prezesem Tadeuszem Sabatem, ale my przyjmijmy na siebie realizacyjne obowiązki promocyjne. Być może wtedy statystyczny Polak zje nawet 1 kg miodu w ciągu roku. Po pierwsze, co to znaczy "realizacyjne obowiązki promocyjne"? Słowa te zapewne nic nie znaczą. Po drugie, bardziej mylnego poglądu nie można było wygłosić - zdaniem Autora pracy -przedsiębiorstwa pszczelarskiego lub pszczelarza nic i nikt nie może wyręczyć w kontaktach z klientami i w przekonywaniu ich o korzystnych właściwościach miodu na zdrowie człowieka.

dalej ---> strona główna

 

 


Do góry | O nas |   Reklama u nas | Kontakt z nami | Napisz do nas | Prywatność| Strona główna
2001-2003 (c) intermania.pl